InPro BMS

InPro BMS jest systemem informatycznym do wizualizacji, integracji oraz zarządzania systemami bezpieczeństwa, wykorzystywanym przy budowie centrów monitorowania alarmów. Wbudowana obsługa systemów kontroli dostępu, telewizji przemysłowej, sygnalizacji włamania i napadu czy sygnalizacji pożarowej umożliwia określanie reakcji jednego systemu na zdarzenie powstałe w innym, np. wyświetlenie obrazu z kamery w pomieszczeniu w którym powstał alarm.

InPro BMS wykorzystuje standardowy protokół TCP/IP co w połączeniu z obsługą bazy SQL pozwala na kontrolę i zarządzanie systemem w dowolnym miejscu sieci, zarówno lokalnie, jak i ze stacji w drugim mieście. Dzięki temu rozbudowa systemu przebiega sprawnie i bez ograniczeń. Daje to możliwość realizacji efektywnego i szybko działającego systemu bezpieczeństwa przy zachowaniu dobrej relacji ceny do wydajności.

Elastyczne środowisko pracy jakie oferuje InPro BMS, czyni z niego idealny wybór dla szerokiego zakresu zastosowań, wliczając w to budynki fabryczne, budynki komercyjne, budynki rządowe, więzienia czy porty lotnicze. Nie oznacza to, że jest on przeznaczony tylko dla dużych firm. Świetnie sprawdza się także w warunkach małego przedsiębiorstwa, gdyż nic nie stoi na przeszkodzie żeby rozbudowywał się razem z nim.

Elastyczna architektura systemu

Modułowa architektura InPro BMS zapewnia poprzez swoją skalowalność zarówno łatwość rozbudowy jak i korzystną relację ceny do możliwości. Pozwala to na rozbudowę systemu wraz z rozwojem Twojej firmy. Zastosowanie bazy danych SQL umożliwia pracę równoległą na wielu stanowiskach oraz na podłączenie systemów integrowanych w dowolnym miejscu sieci. Architektura InPro BMS pozwala na rozpoczęcie budowy systemu od skonfigurowania jednej stacji roboczej, a w zależności od potrzeb na elastyczną rozbudowę w dalszym okresie. Istnieje możliwość stworzenia jednego głównego jak i wielu rozproszonych centrów monitorowania. Umożliwia to kontrolę nad każdym elementem z dowolnego miejsca w sieci.

Architektura typu klient - serwer pozwala na zarządzanie systemem z dowolnego miejsca sieci, niezależnie od tego czy znajdujemy się w tym samym budynku czy w innym mieście. Pozwala nam to na jednoczesną pracę na wielu stanowiskach oraz na rozbudowę o nowe integracje w każdym miejscu systemu. W ten sposób mamy możliwość zdecentralizowanej kontroli oraz zarządzania nad wszystkimi zintegrowanymi systemami jednocześnie.


Łatwość konfiguracji

Dzięki systemowi InPro BMS możemy realizować proste funkcjonalnie obiekty, wykorzystując konfigurację domyślną tworzoną automatycznie przy pobieraniu konfiguracji z systemów integrowanych lub bardziej złożone wykorzystując w pełni możliwości systemu. Tworzenie elementów systemu z konfiguracją których użytkownik mógł by mieć problemy, zostało maksymalnie uproszczone w kreatorach dbających o poprawność wprowadzania danych. Dodatkowym ułatwieniem dla użytkownika jest graficzny interfejs wykorzystujący ikony sugerujące zastosowanie danej funkcji systemu.

W ramach interfejsu graficznego opracowano dla administratora specjalne narzędzie - Eksplorator, pozwalające na centralne zarządzanie systemem, oraz ułatwiające konfigurację. Składa się z dwóch części, po lewej stronie znajduje się drzewo prezentujące strukturę i organizację systemu, ułatwiające zarządzanie, po prawej natomiast tabele z zestawieniami elementów systemu. W Eksploratorze możemy dodawać, edytować, usuwać wszystkie elementy znajdujące się w systemie ułatwiając tym samym zarządzanie.

Wspieranie użytkownika w sytuacjach zagrożenia

Jedną z ważniejszych funkcji systemu jest prowadzenie operatora od planu najbardziej ogólnego do najbardziej szczegółowego. Jest to funkcja najczęściej wykorzystywana na dużych obiektach, gdzie wyświetlenie od razu planu z prezentacją czujnika znajdującego się w alarmie utrudniłoby lokalizację tej części obiektu oraz utrudniłoby prowadzenie przez operatora patrolu do miejsca wystąpienia zagrożenia. Dodatkowo w przypadku wystąpienia zagrożeń w różnych miejscach jednocześnie, operator ma możliwość w pierwszej kolejności weryfikacji zagrożenia najbardziej istotnego dla danego obiektu.

Procedury postępowania

Przy próbie potwierdzenia alarmu, wyświetlana jest procedura postępowania z zadaniami jakie ma wykonać obsługa w celu sprawnej eliminacji zagrożeń. Procedury mogą być odmienne dla każdej czujki i pory dnia. W celu nieutrudniania prowadzenia akcji przeciwdziałania zagrożeniu, kliknięcie myszką poza obszar procedury powoduje jej schowanie.

Komentarz do alarmu

Po zakończeniu akcji przeciwdziałania zagrożeniu, operator ma możliwość skomentowania alarmu. Wszystkie zdarzenia związane z powstałym zagrożeniem, data i czas wypełnienia procedur postępowania i komentarzy do alarmu, są rejestrowane w systemie w celu umożliwienia wykonania analizy poprawności działania służb ochrony oraz wychwycenia niedociągnięć w jej funkcjonowaniu.

Swoboda i prostota w budowie wyglądu graficznego systemu

Dajemy użytkownikowi dowolność w tworzeniu własnego wyglądu systemu InPro BMS. Nie tylko może pracować w trybie okienkowym czy przejąć kontrolę nad systemem Windows lecz również całkowicie definiować wygląd graficzny. Zapewnia to dostosowanie wyglądu i funkcjonalności InPro BMS do potrzeb użytkowników, tak aby jego praca stała się przyjemnością. Jeżeli nie będzie można zmieścić wszystkiego na jednym monitorze to zawsze można skorzystać z funkcji obsługi wielu monitorów, tak aby w sposób przystępny prezentować stan całego obiektu. Chcąc wbudować monitor stacji roboczej w ścianę, użytkownik może wybrać tryb obsługi systemu bez klawiatury i myszki a konfigurować go zdalnie z innej stacji roboczej.

Do nanoszenia elementów aktywnych na podkłady graficzne prezentujące na przykład przekrój piętra, służy "Edytor paneli graficznych". Każdemu elementowi aktywnemu możemy zmienić wygląd oraz definiować jego reakcje na zdarzenia i alarmy przychodzące z zintegrowanych systemów. Mogą to być obiekty proste, jak również o bardzo złożonej funkcjonalności, wykorzystujące możliwości całego systemu. Nanoszenie elementów aktywnych zostało ograniczone do zaznaczenia na pasku narzędzi odpowiedniego typu elementu i wstawienie go myszką w odpowiednie miejsce podkładu graficznego.

Integracja

Współpracujemy z takimi firmami jak Bosch, Compas, Honeywell, POLON ALFA, Siemens czy Unicard, dzięki temu możemy budować centra monitorowania niezależnie od zastosowanego sprzętu na obiekcie. Pozwala to na dowolność w tworzeniu i późniejszej rozbudowie systemu. Sposób w jaki realizujemy obsługę integracji pozwala na pełne wykorzystanie zarówno możliwości InPro BMS jak i obsługiwanego sprzętu. Daje to odczucie spójności systemu bezpieczeństwa. Wciąż trwają prace nad nowymi integracjami zwiększającymi możliwości InPro BMS.

Mamy nadzieję, że nasze produkty spełnią wszystkie Państwa oczekiwania.

Kontakt:
location
Wola Niemiecka 78C
21-025 Niemcephone
+48 81 473 53 17

 

 

Partnerzy:
metel

 Jesteśmy srebrnym partnerem firmy ORACLE
Social Media:
youtube